Home / Producenci / Dora

Dora - Metal

Firma Dora Metal powstała w 1991 jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością i opiera się wyłącznie na polskim prywatnym kapitale. Ponad 25-letnia obecność firmy na rynku, konsekwentnie realizowana polityka podnoszenia jakości oraz nowoczesny park maszynowy sprawiły, iż wyroby ze znakiem DORA METAL funkcjonują w ponad 200 000 obiektów w kraju i za granicą.

Możliwość uczestnictwa w akcji „Producenci dla nauki” jest dla firmy Dora Metal pewnego rodzaju nobilitacją. Jako polska firma z długoletnią tradycją stawiamy sobie za jeden z celów wspomaganie rodzimej edukacji. Teraz możemy to robić nie tylko w szkołach gastronomicznych ale również na uczelniach technicznych kształcących przyszłych inżynierów, będących elitą naszego społeczeństwa. Wierzę że współpraca z kadrą uczelni i studentami uczestniczącymi w akcji będzie przynosić obopólne korzyści i przyczyni się zarówno do wzrostu zarówno poziomu edukacji, jak i szeroko pojętej jakości naszych produktów.

Sebastian Kupski
/ Manager Regionalny Grupa Dora Metal

Komponenty / okap

Okapy produkcji Dora Metal spełniają najwyższe wymagania stawiane przez odbiorców . Zastosowane materiały sprawiają że są trwałe i odporne na czynniki agresywne, a nowoczesne, wysokowydajne filtry o skuteczności przekraczającej 94% zapewniają zarówno komfort pracowników kuchni, jak i bezpieczną pracę central nawiewno-wywiewnych.


Dora - Metal
64-700 Czarnków,
ul. Chodzieska 27
Polska

tel. 67 255 20 42
fax 67 255 25 15
e-mail: handlowy@dora-metal.pl
www.dora-metal.pl