Home / Uczelnie

Politechnika Łódzka

Jako pierwsi w Polsce stanowisko otrzymali studenci Politechniki Łódzkiej. Już od ponad roku mają oni możliwość przeprowadzania zaawansowanych badań.
Politechnika Poznańska

W ramach akcji Producenci Dla Nauki studenci Politechniki Poznańskiej otrzymali zaawansowane stanowisko pomiarowe, którego bazę stanowi centrala wentylacyjna Ekozefir. Zainteresowanie otrzymaniem stanowiska wykazali studenci Inżynierii Środowiska.
Politechnika Krakowska

Drugą uczelnią w Polsce, która dała swoim studentom możliwość poparcia teorii praktyką jest Politechnika Krakowska. W porozumieniu z władzami uczelni umieściliśmy stanowisko wyposażone w komponenty firm Belimo, ebmpapst, Heatex i Produal w Wydziale Inżynierii Środowiska.
Akademia Górniczo - Hutnicza

Akademia Górniczo - Hutnicza jest drugą uczelnią w Województwie Małopolskim obok Politechniki Krakowskiej, na której studenci mogą przeprowadzać doświadczenia oraz ćwiczenia z zakresu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na stanowisku Producentów Dla Nauki.