Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Kto musi się postarać o zrobienie świadectwa energetycznego

Parę lat temu nastąpiło trochę zmian w regulacjach dotyczące świadectw energetycznych. Jeszcze niedawno objęte nimi były wyłącznie obiekty postawione po 2009 roku, ale aktualnie obowiązek ten przeszedł na wszystkie. W przypadku starszych obiektów nie trzeba od razu ich robić, natomiast są konieczne przy sprzedaży albo wynajmie. Wtedy kopia takiego świadectwa przekazana zostać musi nowemu najemcy albo kupującemu. Lecz i tutaj planowane są zmiany, być może że za jakiś czas trzeba będzie ono konieczne dla każdego budynku, nawet takiego jaki nie jest sprzedawany czy wynajmowany.

Samo Świadectwo energetyczne Olsztyn to dokument, który zawiera przede wszystkim informacje o zapotrzebowaniu nieruchomości na różną energię. Zapotrzebowanie to dotyczy przede wszystkim ogrzewania i chłodzenia, lecz również podgrzewania wody czy wentylacji. W dokumencie tym zawarte być muszą informacje o rodzaju i przeznaczeniu budynku, roku w którym został oddany do użytku a także powierzchni ogrzewanej i całkowitej.

Do wyznaczenia charakterystyki energetycznej budynku brane są też pod uwagę wskaźniki zapotrzebowania na energię. Obowiązek posiadania tych dokumentów z jednej strony daje informację o tym, jakich kosztów możnasię spodziewać przy ich użytkowaniu, a z drugiej motywuje inwestorów do poszukiwania rozwiązań zmniejszających energetyczne zapotrzebowanie. Takie Świadectwa energetyczne Suwałki nie są trudne do uzyskania, bowiem ich wykonywaniem zajmują się liczni specjaliści.

Liczyć się jednak trzeba z pewnymi kosztami, które w dużym stopniu zależą od rodzaju budynku oraz jego lokalizacji. Ceny rozpoczynają się od kilkuset złotych za niewielkie mieszkanie do blisko tysięcy za budynki wielorodzinne. Lecz jest to niewielki wydatek w stosunku do grzywny, jaka będzie nakładana na osoby nie posiadające tego dokumentu. Grzywna taka wynieść może nawet do 5 tysięcy, i obejmuje też wystawianie świadectw w oparciu o nieprawdziwe dane. Świadectwa wystawiane są na okres dziesięciu lat, który może ulec skróceniu w przypadku jakiś poważniejszych prac.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY